Disclaimer

Copyright 
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vakantiepark en Conferentiecentrum de Betteld is het niet toegestaan deze internetpagina of enig onderdeel (foto's, panorama foto's, teksten, enz.) daarvan te kopiëren. 

Aansprakelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze internetpagina en de daarin opgenomen gegevens, kan Vakantiepark en Conferentiecentrum de Betteld niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Vakantiepark en Conferentiecentrum de Betteld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de internetpagina dan wel de (on)bereikbaarheid van de internetpagina.

Informatie van derden 
Vakantiepark en Conferentiecentrum de Betteld is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor inhoud van de op de internetpagina geplaatste informatie die van derden afkomstig is, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze internetpagina.